Konferencja: „The confiscation of property in Poland and efforts at restitution”

13.06.2017

W dniach 28-30 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja na temat konfiskaty majątku w Polsce i możliwości jego restytucji. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy została partnerem wydarzenia.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy została partnerem międzynarodowej konferencji akademickiej „The confiscation of property in Poland and efforts at restitution” zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Loyola-Marymount University w Los Angeles. Konferencja koncentruje się wokół dyskusji nad warunkami prawnymi konfiskaty majątku w Polsce i możliwościami jego restytucji.

Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się między innymi tego, jak procesy restytucji mienia są przeprowadzane w innych krajach – Czechach, Rumunii, Węgrzech czy Serbii. Przedstawiony zostanie także punkt widzenia uczestników takich procesów. Ostatniego dnia konferencji swoje prelekcje wygłoszą także studenci i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.