Nota prawna

Ubezpieczenie adwokatów i radców prawnych

Adwokaci i radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu (art. 10 ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010, nr 47, poz. 278).

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały na niniejszej witrynie internetowej zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy stara się umieszczać w niniejszej witrynie materiały o najnowszych wydarzeniach w dziedzinach prawa, w których się specjalizuje, nie może jednak zagwarantować dokładności, skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji prawnej zawartej w materiałach tu umieszczonych.

Ochrona prywatności

  • Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe zawarte w formularzach jak również inne dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem niniejszej witryny kancelaria Wardyński i Wspólnicy przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze witryny w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników kancelarii Wardyński i Wspólnicy zajmujących się administracją bazy.

  • Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe kancelarii Wardyński i Wspólnicy, kancelaria zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

  • Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Copyright

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest właścicielem witryn www.wardynski.com.pl, www.wardynski.plwww.wardynski.eu. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały zawarte w witrynach (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Należą do kancelarii Wardyński i Wspólnicy lub są przez nią licencjonowane.

© Wardyński i Wspólnicy