O „Produkcie polskim” podczas warsztatów EFLA w Brukseli

01.02.2017

W dniu 1 lutego br. Europejskie Stowarzyszenie Prawa Żywnościowego (EFLA) zorganizowało warsztaty dotyczące wprowadzanych w wielu państwach UE krajowych wymogów w zakresie oznakowania środków spożywczych informacją o kraju pochodzenia (tzw. „COOL labelling”).

Prawnicy z wybranych jurysdykcji przedstawili raporty na temat kluczowych kwestii związanych z regulacjami wprowadzanymi na poziomie krajowym oraz ich wpływie na funkcjonowanie zasady swobodnego przepływu towarów w ramach UE. Raport dotyczący Polski przedstawiła Joanna Krakowiak.