Prawnicy kancelarii Wardyński i Wspólnicy współzałożycielami Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

09.02.2017

3 lutego 2017 r. zostało utworzone Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkami założycielami Stowarzyszenia PZP są między innymi Mirella Lechna i Anna Prigan z naszej kancelarii.

Celem Stowarzyszenia PZP jest wymiana i i upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych (obejmującego również zagadnienia dotyczące PPP oraz koncesji), w tym czerpanie z najlepszych wzorów międzynarodowych oraz promowanie zasad etyki zawodowej wśród osób zajmujących się tą dziedziną prawa. Stowarzyszenie ma być również platformą, która pozwoli na czynny udział środowiska prawników w debacie publicznej dotyczącej systemu zamówień publicznych oraz praktyki stosowania odpowiednich przepisów.

Niezwłocznie po rejestracji Stowarzyszenia PZP jego władze podejmą działania zmierzające do rozszerzenia grona jego członków o uznanych prawników, których ugruntowana wiedza i doświadczenie pomoże tworzyć rozwiązania sprzyjające wszystkim uczestnikom rynku zamówień publicznych w Polsce.

Mirella Lechna i Anna Prigan z praktyki infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP wchodzą w skład komisji rewizyjnej stowarzyszenia.