Publikacja: Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

08.06.2017

Omówienie najistotniejszych zmian wynikających z nowelizacji, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r. i bardzo istotnie zmieniła kształt szeregu elementów prowadzonych postępowań administracyjnych.

W publikacji przygotowanej przez prawników kancelarii zostały zebrane i omówione najistotniejsze zmiany wynikające z nowelizacji, takie jak wprowadzenie mediacji do postępowań administracyjnych, możliwość milczącego załatwienia sprawy przez organy, administracyjne postępowanie uproszczone, zmiany w procedurze odwoławczej i w zakresie zaskarżania rozstrzygnięć administracyjnych do sądu administracyjnego.

Zachęcamy do lektury.