Publikacja: Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej

29.09.2017

Agnieszka Kraińska jest autorką artykułu „Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo krajowe i na działalność gospodarczą w Polsce – wnioski z badania”.

Książka jest zbiorem artykułów dotyczących rzecznictwa interesów w Unii Europejskiej, w szczególności działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych. Autorzy publikacji, związani z różnymi ośrodkami naukowymi i unijnymi, skupili się na takich zagadnieniach jak: polskie interesy w UE, wpływ prawa unijnego na polityki publiczne w Polsce, prawna regulacja lobbingu, a także reprezentacja interesów państw spoza UE.

Istotną częścią książki jest praktyczne spojrzenie pracowników instytucji unijnych na prezentowaną problematykę. Publikacja zawiera wiele cennych wskazówek dla decydentów mogących wzmocnić polski lobbing w strukturach UE.

Artykuł Agnieszki Kraińskiej jest próbą odpowiedzi na pytanie, ile projektów ustaw w Polsce stanowi implementację prawa Unii Europejskiej, i jaki jest ich wpływ na polską gospodarkę. Okazuje się, że projekty ustaw implementujące prawo unijne stanowią blisko połowę wszystkich projektów, a 70% jeśli chodzi o projekty ustaw dotyczących aktywności gospodarczej. Tymczasem polskie interesy ekonomiczne nie są dostatecznie reprezentowane na poziomie unijnym. Dlatego niezbędna jest silniejsza obecność przedstawicieli polskich przedsiębiorców w unijnym procesie legislacyjnym. Wymaga to współpracy między przedsiębiorcami a polską administracją, żeby szybko identyfikować i neutralizować negatywne trendy pojawiające się podczas unijnych prac legislacyjnych.