Biuletyn prawa pracy, lipiec – grudzień 2016 Biuletyn prawa pracy 13 zł za godzinę pracy zleceniobiorcy, ułatwienia dla małych przedsiębiorców w zakresie prawa pracy, planowany zakaz handlu w niedziele oraz związki zawodowe dla zleceniobiorców. Biuletyn prawa pracy, lipiec – grudzień 2016 The Real Estate M&A and Private Equity Review Książki Prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk oraz Marcin Pietkiewicz są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review Biuletyn nowych technologii, listopad 2016 Biuletyn nowych technologii Między innymi o projekcie Golem, uldze badawczo-rozwojowej w 2017 r., zmianach w zasadach komercjalizacji badań naukowych oraz cyberbezpieczeństwie w sektorze zdrowia. Biuletyn nowych technologii, listopad 2016 Biuletyn nowych technologii, październik 2016 Biuletyn nowych technologii O postępach prac nad regulacją cyfrowych walut w UE, działającej już Tarczy Prywatności oraz unijnym programie odchudzania przepisów (Refit). Biuletyn nowych technologii, październik 2016 Blockchain, inteligentne kontrakty i DAO Opracowania W zastosowaniach technologii blockchaina drzemie olbrzymi potencjał, który nie zostanie jednak wykorzystany bez wsparcia regulacyjnego. Inteligentne kontrakty i DAO mogą nie tylko zmienić znany nam system prawa, ale również być źródłem rozwoju nowych modeli gospodarki. Blockchain, inteligentne kontrakty i DAO Prawo restrukturyzacyjne. Restructuring law Książki Książka wydana przez Wolters Kluwer zawiera tłumaczenie ustawy Prawo restrukturyzacyjne z języka polskiego na język angielski. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest patronem publikacji. Weryfikacji merytorycznej dokonał Jakub Kokowski, adwokat z praktyki restrukturyzacyjnej kancelarii. Prawo restrukturyzacyjne. Restructuring law Biuletyn nowych technologii, wrzesień 2016 Biuletyn nowych technologii Nowa ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej, e-etykieta na żywności, silne uwierzytelnianie oraz regulacje ważne dla branży fintech. Biuletyn nowych technologii, wrzesień 2016 Oceny oddziaływania na środowisko po nowemu Opracowania Kary pieniężne za naruszenie decyzji środowiskowych, wyższe wymagania dotyczące autorów i treści raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz rozszerzony krąg podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku – to tylko niektóre zmiany przewidziane nowelizacją, która wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r. Oceny oddziaływania na środowisko po nowemu Ryzyka związane z pomocą publiczną Opracowania Z pomocą publiczną wiąże się szereg ryzyk. Podmioty korzystające z pomocy publicznej mogą zostać zobligowane do zwrotu dofinansowania, jeśli zaniedbają spełnienia pewnych warunków. Kredytowanie beneficjentów takiej pomocy może być ryzykowne dla banków. Za beneficjentów pomocy publicznej mogą też zostać uznane podmioty, które wcale nie miały tego w planach. Zachęcamy do lektury najnowszej publikacji autorstwa naszych […] Ryzyka związane z pomocą publiczną Biuletyn nowych technologii, lipiec – sierpień 2016 Biuletyn nowych technologii O internecie rzeczy, pokemonach, nowych przepisach o blokowaniu stron internetowych, korzystaniu z oprogramowania w chmurze i prawnej definicji wirtualnych walut. Biuletyn nowych technologii, lipiec – sierpień 2016