Biuletyn nowych technologii, marzec 2017 Biuletyn nowych technologii Czy strona internetowa może być trwałym nośnikiem, sądowy nakaz blokowania stron internetowych przez dostawców internetu, licencje Creative Commons oraz europejska gospodarka oparta na danych. Biuletyn nowych technologii, marzec 2017 Rocznik 2017 Roczniki Siódme wydanie Rocznika naszej kancelarii trafia do Państwa w nieco odświeżonej formule. Większość artykułów autorstwa naszych prawników powstała na bazie konkretnych spraw, spośród których wybraliśmy te, które obrazują jakąś szerszą prawidłowość i mogą być pomocne dla innych. Rocznik 2017 Biuletyn nowych technologii, luty 2017 Biuletyn nowych technologii Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, regulacja prawna e-sportu, wirtualne waluty, drony oraz dane osobowe z perspektywy ochrony konkurencji. Biuletyn nowych technologii, luty 2017 Biuletyn prawa pracy, lipiec – grudzień 2016 Biuletyn prawa pracy 13 zł za godzinę pracy zleceniobiorcy, ułatwienia dla małych przedsiębiorców w zakresie prawa pracy, planowany zakaz handlu w niedziele oraz związki zawodowe dla zleceniobiorców. Biuletyn prawa pracy, lipiec – grudzień 2016 The Real Estate M&A and Private Equity Review Książki Prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk oraz Marcin Pietkiewicz są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review Biuletyn nowych technologii, listopad 2016 Biuletyn nowych technologii Między innymi o projekcie Golem, uldze badawczo-rozwojowej w 2017 r., zmianach w zasadach komercjalizacji badań naukowych oraz cyberbezpieczeństwie w sektorze zdrowia. Biuletyn nowych technologii, listopad 2016 Biuletyn nowych technologii, październik 2016 Biuletyn nowych technologii O postępach prac nad regulacją cyfrowych walut w UE, działającej już Tarczy Prywatności oraz unijnym programie odchudzania przepisów (Refit). Biuletyn nowych technologii, październik 2016 Blockchain, inteligentne kontrakty i DAO Opracowania W zastosowaniach technologii blockchaina drzemie olbrzymi potencjał, który nie zostanie jednak wykorzystany bez wsparcia regulacyjnego. Inteligentne kontrakty i DAO mogą nie tylko zmienić znany nam system prawa, ale również być źródłem rozwoju nowych modeli gospodarki. Blockchain, inteligentne kontrakty i DAO Prawo restrukturyzacyjne. Restructuring law Książki Książka wydana przez Wolters Kluwer zawiera tłumaczenie ustawy Prawo restrukturyzacyjne z języka polskiego na język angielski. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest patronem publikacji. Weryfikacji merytorycznej dokonał Jakub Kokowski, adwokat z praktyki restrukturyzacyjnej kancelarii. Prawo restrukturyzacyjne. Restructuring law Biuletyn nowych technologii, wrzesień 2016 Biuletyn nowych technologii Nowa ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej, e-etykieta na żywności, silne uwierzytelnianie oraz regulacje ważne dla branży fintech. Biuletyn nowych technologii, wrzesień 2016