Przegląd regulacji dotyczących crowdfundingu Opracowania Prawnicy kancelarii: Krzysztof Wojdyło, Marcin Pietkiewicz, Rafał Kuchta, Jacek Czarnecki i Aleksandra Lisicka przygotowali informację o perspektywach platform crowdfundingowych w Polsce oraz o obowiązujących regulacjach mających zastosowanie do tych platform. To już trzecia edycja publikacji „Review of Crowdfunding Regulation” opracowanej przez European Crowdfunding Network. Przegląd regulacji dotyczących crowdfundingu The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 2 Książki Prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Marcin Pietkiewicz i Radosław Wasiak, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce.   The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 2 Biuletyn nowych technologii, październik 2017 Biuletyn nowych technologii Od tego miesiąca nasz biuletyn będzie zawierał wybór tekstów z bloga newtech.law. W tym wydaniu: Technologia jako źródło wyzwań, Naruszenia praw własności intelektualnej w rozszerzonej rzeczywistości, Czy zasada neutralności sieci przetrwa nadejście internetu rzeczy, Tokeny, blockchain i prawo, ICO lub publiczne zbycie tokenów – aspekty prawne, Pierwsza jurysdykcja na blockchainie. Biuletyn nowych technologii, październik 2017 Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu Opracowania Do obszernego katalogu publikacji naszej kancelarii doszła nowa pozycja. Opisujemy w niej trendy zmian w prawie, takie jak zwiększenie presji regulacyjnej czy zwiększona penalizacja obrotu gospodarczego. Są one uzupełnione konkretnymi przykładami z praktyki oraz wnioskami dotyczącymi obserwowanych lub przewidywanych skutków opisywanych zjawisk. Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu Przygotuj się na RODO – krok po kroku Opracowania Przeanalizuj proces przetwarzania danych w swojej organizacji, zidentyfikuj wszystkie przetwarzane dane, ustal, wobec których danych działasz jako administrator, a które zostały ci powierzone do przetwarzania – czyli proces przygotowania do RODO w 18 krokach. Przygotuj się na RODO – krok po kroku Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2017 Biuletyn prawa pracy Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, nowe wytyczne interpretacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, zasady badania niekaralności i żądanie od pracownika informacji o dodatkowym zatrudnieniu. Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2017 Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej Książki Książka jest zbiorem artykułów dotyczących rzecznictwa interesów w Unii Europejskiej, zwłaszcza działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych. Agnieszka Kraińska jest autorką artykułu „Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo krajowe i na działalność gospodarczą w Polsce – wnioski z badania”. Publikacja zawiera wiele cennych wskazówek dla decydentów mogących wzmocnić polski lobbing w strukturach UE. Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2017 Biuletyn prawa pracy Zatrudnianie pracowników tymczasowych, wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym, sezonowa i krótkoterminowa praca cudzoziemców oraz prezydencki projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy. Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2017 Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego Opracowania 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw, która bardzo istotnie zmieniła kształt szeregu elementów prowadzonych postępowań administracyjnych, a tym samym ma znaczenie dla szerokiego kręgu przedsiębiorców i obywateli. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego Directors in the Twilight Zone V (rozdział dot. Polski), INSOL International, Londyn 2017 Książki Karol Czepukojć jest autorem rozdziału dotyczącego Polski w publikacji „Directors in the Twilight Zone V”, wydanej przez INSOL International w 2017 r. Publikacja, będąca studium porównawczym obejmującym 30 jurysdykcji, zawiera przegląd ryzyk powstających w okresie bezpośrednio poprzedzającym popadnięcie w niewypłacalność i ogłoszenie upadłości, takich jak m.in. ryzyko odpowiedzialności członków zarządu, ryzyko ubezskutecznienia czynności podejmowanych w […] Directors in the Twilight Zone V (rozdział dot. Polski), INSOL International, Londyn 2017