Raport „Enabling the Business of Agriculture 2017”

03.03.2017

Na stronie Banku Światowego jest już dostępny raport „Enabling the Business of Agriculture 2017”, który powstał na podstawie szczegółowych opracowań eksperckich przygotowanych przez prawników z 62 państw. W opracowanie części dotyczącej Polski byli zaangażowani prawnicy naszej kancelarii.

Trzeci już raport z serii Enabling the Business of Agriculture pokazuje, jak regulacje prawne wpływają na sektor rolnictwa, w tym na organizacje producentów oraz inne podmioty z tego sektora.

W opracowanie części dotyczącej Polski byli zaangażowani Izabela Zielińska-Barłożek, Martyna Robakowska oraz Dominik Wałkowski.

Wkład przygotowany przez prawników naszej kancelarii dotyczył istotnego obecnie problemu dostępności zasobów wodnych. Analizie poddane zostały w szczególności zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami, uzyskiwaniem pozwoleń na korzystanie z wód oraz funkcjonowaniem spółek wodnych.

Raport można pobrać na stronie Banku Światowego.