Seminarium o produkcie polskim

26.01.2017

24 stycznia 2017 r. w siedzibie naszej kancelarii odbyło się seminarium „PRODUKT POLSKI – nowe regulacje i ich wpływ na oznakowanie i reklamę żywności”. Gościem specjalnym seminarium był pan Marek Niechciał, Prezes UOKiK.

Wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. przepisy dotyczące możliwości stosowania oznaczenia „Produkt polski” na środkach spożywczych wyprodukowanych w Polsce oraz spełniających wymagania dotyczące pochodzenia składników użytych do ich produkcji wywołały ożywioną dyskusję pomiędzy zgromadzonymi przedstawicielami organu nadzoru, nauki oraz przemysłu.

Prezes Marek Niechciał wskazał, że nowe oznakowanie ma charakter dobrowolny, lecz przesłanki jego stosowania są określone w przepisach ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Podkreślił, że zasady znakowania i reklamy produktów konsumenckich, w szczególności żywności, zmieniają się w zależności od oczekiwań konsumentów, które nie mają charakteru uniwersalnego, tylko zależą od świadomości znaczenia pochodzenia i jakości określonego rodzaju towarów na danym rynku.

Profesor Małgorzata Korzycka z Uniwersytetu Warszawskiego podniosła, że w Polsce równolegle funkcjonują różne oznaczenia odnoszące się do krajowego pochodzenia towaru, co może dezorientować konsumentów. Uczestnicy seminarium byli zgodni, że praktyka pokaże, czy będzie postępowała unifikacja stosowanych do tej pory oznaczeń i czy proces ten będzie przebiegał z poszanowaniem interesów producentów, dla których pewność prawa oraz ochrona praw nabytych są kwestiami kluczowymi.