Seminarium „Zatrudnianie cudzoziemców – szansa czy konieczność?”

23.10.2017

8 listopada w warszawskiej siedzibie kancelarii odbędzie się seminarium „Zatrudnianie cudzoziemców – szansa czy konieczność?”, podczas którego omówimy najistotniejsze problemy i najważniejsze zmiany przepisów dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Podczas seminarium prawnicy kancelarii, Magdalena Świtajska oraz Kamil Jabłoński z praktyki prawa pracy poruszą wiele istotnych kwestii związanych z tematyką zatrudniania cudzoziemców.

Omówione zostaną najnowsze trendy i praktyki rynkowe związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Prelegenci odpowiedzą m.in. na pytania, jak długo jeszcze da się w Polsce prowadzić biznes bez korzystania z pracy cudzoziemców i czy z pracą cudzoziemców łączy się więcej ryzyk czy korzyści. Będzie też mowa o najczęstszych problemach praktycznych (związanych m.in. z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce, testem rynku pracy, zatrudnianiem studentów, zmianą warunków pracy i płacy cudzoziemca) oraz o planowanych zmianach w prawie i o tym, dla kogo będą one korzystne.

Program wydarzenia >>>