V edycja Seminarium Restrukturyzacyjnego

26.05.2017

25 maja w warszawskim biurze kancelarii odbyła się V edycja Seminarium Restrukturyzacyjnego. W tym roku było ono poświęcone zabezpieczeniu interesów dostawców surowców i półproduktów, pozycji agenta zabezpieczenia i wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym, metodom restrukturyzacji majątku spółek giełdowych oraz procedurze przygotowanej likwidacji (pre-pack).

W seminarium wzięło udział blisko 90 prawników i specjalistów z instytucji finansowych, spółek publicznych oraz firm produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Na początku Konrad Grotowski z praktyki restrukturyzacji i upadłości opowiedział, jak zabezpieczyć interesy podmiotu dostarczającego surowce i półprodukty do zagrożonego niewypłacalnością kooperanta. Skupił się zwłaszcza na instytucji zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej.

Następnie Łukasz SzegdaArtur Bednarski z praktyki bankowości i finansowania projektów oraz Karol Czepukojć z praktyki restrukturyzacji i upadłości przedstawili studium przypadku postępowania sanacyjnego, obrazującego pozycję agenta zabezpieczenia i pozostałych zabezpieczonych wierzycieli.

W części poświęconej restrukturyzacji majątku spółek giełdowych poza Krzysztofem Libiszewskim z praktyki transakcji i prawa korporacyjnego oraz Marcinem Pietkiewiczem z praktyki rynków kapitałowych i instytucji finansowych wziął udział Mirosław Kachniewski ze Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, które było partnerem wydarzenia. Tematem dyskusji była m.in. konwersja długu na kapitał oraz sprzedaż majątku dłużnika na zaspokojenie wierzycieli po zmianach wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne.

Na koniec Marcin Kubiczek z Kancelarii Marcin Kubiczek oraz Karol Czepukojć omówili instytucję przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Marcin Kubiczek opowiedział, jak przygotować opis i oszacowanie składników majątkowych dłużnika na potrzeby tej procedury.

Seminarium towarzyszyła także publikacja serii artykułów na portalu „Co do zasady”: