28th IPBA Annual Meeting and Conference, 14-16 marca, Manila

12.03.2018

Mirella Lechna, wspólnik odpowiedzialny za praktykę infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP weźmie udział w 28. dorocznym spotkaniu i konferencji Inter-Pacific Bar Association. Będzie panelistką w sesji poświęconej chińskim inwestycjom na półkuli zachodniej.

W trakcie sesji będzie mowa o prawnych, regulacyjnych i politycznych wyzwaniach związanych z chińskimi inwestycjami za granicą.

Paneliści omówią mechanizmy weryfikacji zagranicznych inwestycji lub fuzji (takie jak CFIUS), strategie dotyczące wyboru prawa i sposobu rozwiązywania sporów, wyzwania związane z nadzorem i transparentnością w przypadku zagranicznych inwestycji spółek państwowych, narzędziom protekcjonizmu państwowego takim jak cła, bariery parataryfowe, środki ochrony handlu i normy techniczne, wymogi związane z lokalizacją, kwestie związane z własnością intelektualną, prawem pracy i ochroną danych, a także szersze polityczne i społeczne wyzwania, z którymi stykają się chińscy inwestorzy, goszczące ich państwa oraz doradcy prawni obu stron.

Paneliści podzielą się też doświadczeniami z chińskimi inwestycjami w swoich krajach i omówią strategie pozwalające przewidywać możliwe problemy i odpowiednio doradzać klientom.

Więcej informacji: www.ipba2018.com