Akademia Arbitrażu 2017/2018, 11-12 maja

11.05.2018

Dziś i jutro w warszawskim biurze kancelarii prowadzimy warsztaty arbitrażowe dla studentów. Warsztaty odbywają się we współpracy z ECArbitration.

W trakcie dwudniowych warsztatów zostaną przeprowadzone symulacje rozpraw arbitrażowych w języku angielskim. Uczestnicy, wcielając się w rolę zarówno powoda, jak i pozwanego, będą prezentować stanowiska reprezentowanej przez siebie strony oraz podejmą się przesłuchiwania świadków.

Studenci rozprawią się z kazusem przygotowanym przez prawników praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych, który opisuje spór powstały pomiędzy dwoma przedsiębiorcami na gruncie zawartej między nimi umowy o współpracę.

Warsztaty poprowadzą Stanisław DrozdŁukasz Lasek z praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych.