Chambers Global Practice Guide: Corporate M&A 2020

20.05.2020

Anna Dąbrowska, Krzysztof Libiszewski, Maciej Szewczyk i Izabela Zielińska-Barłożek są autorami rozdziału „Trends and Development” w przewodniku Chambers Corporate M&A 2020.

Przewodniki z serii Chambers Global Practice Guides zawierają opracowane przez ekspertów komentarze prawne na temat głównych obszarów praktyki prawnej w kluczowych jurysdykcjach na całym świecie. Napisane z myślą o klientach – zarówno wewnętrznych prawnikach, jak i kadrze kierowniczej wyższego szczebla – umożliwiają identyfikację i porównanie bieżących problemów prawnych w różnych jurysdykcjach, w dziedzinach prawa kluczowych dla przedsiębiorstw.

Corporate M&A 2020 obejmuje 53 jurysdykcje. Przewodnik uwzględnia ostatnie zmiany na rynku fuzji i przejęć, regulacji, ostatnie zmiany prawne, tworzenie strategii, negocjacje, obowiązki dyrektorów  i spory sądowe. Rozdział „Trends and Development” zawiera przegląd aktualnych trendów i zmian na lokalnych rynkach prawnych. Wiodący prawnicy analizują poszczególne trendy lub zapewniają szerszy kontekst informacji na temat kluczowych wydarzeń w danej jurysdykcji.

Więcej informacji tutaj.