Co do zasady. Studia i analizy prawne – nr 1/2020

30.06.2020

Ukazał się drugi numer naszego naukowego półrocznika „Co do zasady. Studia i analizy prawne”. 180 stron, 12 autorów, 10 artykułów (w tym wywiad). Zapraszamy do lektury.

Autorzy omawiają szereg zagadnień związanych z nielegalną dystrybucją leków, Brexitem, ewolucją pojęcia „przedsiębiorcy” w polskim prawie, wykonalnością wyroków sądów polubownych, „ważnymi powodami” rozwiązania umowy, uchwałami światopoglądowymi organów jednostek samorządu terytorialnego, rynkiem mocy, schematami podatkowymi czy konwencją CMR (tak istotną dla międzynarodowej logistyki). W numerze również wywiad z prof. dr. Alexandrem J. Bělohlávkiem poświęcony trendom w arbitrażu międzynarodowym.

Nowy numer jest dostępny tutaj >>>