Co do zasady. Studia i analizy prawne – nr 2/2020

10.12.2020

Ukazał się trzeci numer naszego naukowego półrocznika „Co do zasady. Studia i analizy prawne”. Blisko 160 stron, 10 autorów, 9 artykułów (w tym wywiad). Zapraszamy do lektury.

W najnowszym numerze: zastosowanie klauzuli nadzwyczajnej zmiany okoliczności w przypadku rażącej straty (temat, niestety, bardzo istotny dziś dla wielu przedsiębiorców), zagadnienia dotyczące wchodzącego za chwilę w życie nowego Prawa zamówień publicznych, usprawnienia dla pracowników niepełnosprawnych i opodatkowanie platform VOD.

Glosowane orzeczenia dotyczą kosztów likwidacji szkód samochodowych (aktualne niestety również w czasie nieco mniejszej mobilności) oraz rozproszonej kontroli konstytucyjnej w sprawach dotyczących administracyjnych kar pieniężnych.

Czytelnik odnajdzie w numerze także uwagi o wykonywaniu przez Polskę Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, szersze spojrzenie na zagadnienia ustrojowe z zagranicznego punktu widzenia oraz wywiad z prof. Lechem Garlickim.

Nowy numer jest dostępny tutaj >>>