Debata: Rewolucja w zamówieniach czy stare po nowemu?

26.02.2019

Mirella Lechna odpowiedzialna za praktykę infrastruktura, transport, zamówienia publiczne i PPP wzięła udział w debacie Rzeczpospolitej poświęconej nowemu Prawu zamówień publicznych.

21 lutego br. w siedzibie Rzeczpospolitej odbyła się debata „Rewolucja w zamówieniach czy stare po nowemu?”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Stowarzyszenia Prawa Za­­­mówień Publicznych (dr Piotr Bogdanowicz, dr Wojciech Hartung, Aldona Kowalczyk, Mirella Lechna,  Jan Roliński, Anna Specht-Schampera) oraz organów administracji publicznej zaangażowanych w prace nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych (Mariusz Haładyj, prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Bogdan Artymowicz, dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Joanna Knapińska, wicedyrektor w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii).

Eksperci dyskutowali o ostatnich propozycjach zmian systemowych i zastanawiali się, czy odpowiadają one potrzebom rynku i jaki będą miały na niego wpływ. Mirella Lechna-Marchewka zwróciła uwagę na problem z elektronizacją zamówień publicznych, waloryzacją umów oraz niechęcią zamawiających publicznych do zawierania ugód. Zastanawiała się też, jak w praktyce sprawdzi się postępowanie koncyliacyjne.

Zapis debaty jest dostępny na stronie Rzeczpospolitej.