Fundamental Rights of the EU and procedural standards, 10-11 września 2018, Ryga

10.09.2018

Aleksandra Stępniewska z praktyki karnej wspólnie z prof. Adamem Łazowskim z uniwersytetu Westminster poprowadzi szkolenie organizowane dla łotewskich sędziów przez Court Administration of Latvia we współpracy z ERA (Academy of European Law).

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat systemu ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej, w tym szczegółowych aspektów standardów proceduralnych. Prezentacje będą odnosiły się nie tylko do aktów prawnych, ale także odpowiedniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Aleksandra Stępniewska podczas drugiego dnia szkolenia mówić będzie m.in. o prawie do uczciwego procesu, domniemania niewinności oraz prawa do obrony.