Kancelaria Wardyński i Wspólnicy partnerem konferencji „RODO po roku”

26.04.2019

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych odbędzie się 22 maja w Warszawie.

W pierwszej części spotkania prelegenci zaprezentują najczęstsze błędy przy wdrażaniu RODO w praktyce (powierzenie danych, właściwa identyfikacja zagrożeń w przedsiębiorstwie, kiedy zgoda, a kiedy inne podstawy przetwarzania), zarządzanie prawami osób (prawo do otrzymania informacji o przetwarzaniu danych, prawo dostępu do danych i żądania ich sprostowania, prawo do bycia zapomnianym), zarządzanie incydentami (identyfikacja incydentu, reakcja na incydent, wymogi formalne) oraz wdrożenie monitoringu (ograniczenia zakresu monitoringu, ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, wymogi formalne).

W dalszej części konferencji omówione zostaną  zagadnienia związane z nadzorem nad podmiotami przetwarzającym (czy zawarcie umowy zwalnia z odpowiedzialności, zagrożenia wynikające z niezgodności dostawców, case study), poziomem świadomości personelu w zakresie RODO (jak sprawdzić wiedzę pracowników w tym zakresie, stosowanie procedur w praktyce, podnoszenie poziomu świadomości pracowników) oraz certyfikacją zgodności z RODO w świetle standardów i wytycznych (przygotowanie do certyfikacji – ISO 29151, przebieg procesu certyfikacji – wytyczne ERODO).

Za zakończenie odbędzie się debata o najnowszych zmianach w polskim prawie wprowadzonych przez Ustawę sektorową.

Kancelarię Wardyński i wspólnicy reprezentować będzie Katarzyna Żukowska, adwokat  z praktyki prawa pracy.

 

Więcej informacji oraz zapisy na stronie wydarzenia.