Formularz aplikacji

Dane osobowe

Prosimy o wypełnienie danych osobowych kandydata

Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, ale ich brak może uniemożliwić nam kontakt w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Prosimy wybrać lokalizację

Wykształcenie

Prosimy o określenie kierunku / kierunków studiów

Znajomość języków obcych

:  

Doświadczenie

Aplikuję jako

Doświadczenie zawodowe (lata)

Dokumenty

Dlaczego chcesz dołączyć do nas?

Dodaj CV

Dopuszczalne formaty plików to: PDF, MS Word (.doc, .docx) oraz MS Power Point (.ppt, .pptx). Maksymalny rozmiar pliku: 1MB.

List motywacyjny

Dopuszczalne formaty plików to: PDF, MS Word (.doc, .docx) oraz MS Power Point (.ppt, .pptx). Maksymalny rozmiar pliku: 1MB.

Zaznaczając poniższe punkty, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu aplikacyjnym, załączonych CV i liście motywacyjnym, w celach rekrutacji, w przypadku aplikacji na stanowisko:
  • prawnicze – przez Wardyński i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Warszawie, 00-478, Al. Ujazdowskie 10
  • nieprawnicze – przez WIW Services sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 10.
W przypadku aplikacji na stanowisko prawnicze administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Wardyński i Wspólnicy sp.k., zaś w przypadku aplikacji na stanowisko nieprawnicze – WIW Services sp. z o.o. („Administrator”).
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że może Pan/Pani wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym z poniższych celów.
Jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w żadnym z celów rekrutacyjnych, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie przyjęte i nie będzie uwzględnione w procesie rekrutacji.
Jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, a wyrazi zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby aktualnej rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji.
Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę w każdym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.