Konferencja: „Dobre praktyki przed sądem cywilnym w relacji sędzia – profesjonalny pełnomocnik”, Warszawa, 8 czerwca

25.05.2018

Podczas konferencji na Uczelni Łazarskiego zostaną zaprezentowane dobre praktyki w relacjach między sędzią a pełnomocnikiem w procesie cywilnym. Zbiór dobrych praktyk jest efektem pracy sędziów, adwokatów i radców prawnych.

Pomysł, by spisać dobre praktyki w relacjach pomiędzy sędziami i profesjonalnymi pełnomocnikami, powstał po konferencji pt. „Dobre Praktyki w relacjach pomiędzy sędziami i profesjonalnymi pełnomocnikami w sprawach cywilnych”, która odbyła się na Uczelni Łazarskiego w grudniu 2016 r.

Konferencja ta pozwoliła przedstawicielom obu środowisk wyrazić pewne wzajemne oczekiwania, które dotychczas pozostawały nie dość jasno zakomunikowane. Dowiodła też, że dialog pomiędzy środowiskiem sędziowskim i radcowsko-adwokackim może usprawnić działanie wymiaru sprawiedliwości niezależnie od inicjatyw legislacyjnych. Mówili o tym eksperci z zagranicznych jurysdykcji, w których wymiar sprawiedliwości funkcjonuje wyjątkowo sprawnie właśnie ze względu na należytą współpracę sędziów i profesjonalnych pełnomocników.

Po konferencji grupa osób zaangażowanych w jej organizację podjęła się próby spisania zbioru dobrych praktyk w relacjach pomiędzy sędziami i profesjonalnymi pełnomocnikami w sprawach cywilnych. Efekty jej prac zostaną przedstawione już 8 czerwca.

Zasady ogólne zbioru dobrych praktyk zostaną przedstawione w części pierwszej zatytułowanej „O znaczeniu należytej współpracy sędziów z profesjonalnymi pełnomocnikami”. Następnie zostaną omówione dobre praktyki w fazie przygotowawczej postępowania („Adwokat jako pierwszy sędzia w sprawie”), dobre praktyki w toku rozprawy i postępowania dowodowego („Współpraca w dobrej wierze przy wyjaśnianiu sprawy”) oraz dobre praktyki na etapie wyrokowania i postępowania odwoławczego („Współpraca przy kontroli instancyjnej orzeczeń”).

W panelach dyskusyjnych wezmą udział Sir Stephen Silber QC, Desmond Browne QC, prof. Joseph Hoffmann, adwokat Tomasz Wardyński, adwokat Józef Palinka, SSN Katarzyna Gonera, radca prawny Piotr Golędzinowski, adwokat dr Maciej Plebanek, radca prawny dr Bartosz Karolczyk, SSO dr Aneta Łazarska, SNSA dr hab. Przemysław Szustakiewicz, radca prawny dr Arkadiusz Turczyn oraz mgr Ewelina Milan.

Moderatorami dyskusji będą adwokat Łukasz Lasek oraz adwokat Stanisław Drozd.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia: m.saj@lazarski.edu.pl.

Więcej informacji: Ewelina Milan 504 018 147

Program wydarzenia >>>