krakowskie HRozmowy: Zakaz dyskryminacji i obowiązek przeciwdziałania mobbingowi na nowych zasadach

24.09.2019

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu krakowskie HRozmowy. Tym razem tematem przewodnim spotkania będzie zakaz dyskryminacji i obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Spotkanie odbędzie się 16 października w krakowskim biurze kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Podczas spotkania dr Marcin Wujczyk z praktyki prawa pracy, odpowie m.in. na pytania, jakie działania musi podjąć pracodawca, aby zrealizować obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, czego może domagać się osoba, która była dyskryminowana lub mobbingowana oraz czy różnicowanie wynagrodzenia ze względu na miejsce pracy może być uznane za dyskryminację

Więcej informacji w programie wydarzenia.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zarejestrować się na wydarzenia należny wypełnić poniższy formularz.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wardyński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa, moich danych osobowych zamieszczonych w powyższej ankiecie w celu otrzymania drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny informacji dotyczących tego wydarzenia.

* Oświadczam, że zapoznałem się z treścią noty oraz informacją dotyczącą polityki prywatności.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko i adres e-mail przez Wardyński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa w celu informowania drogą e-mail o organizowanych wydarzeniach w tematyce prawa pracy.

Powyższa zgoda umożliwi nam przesyłanie informacji o organizowanych wydarzeniach w tematyce prawa pracy. Zgoda może być wycofana w każdym czasie.

*pola wymagane, aby zarejestrować swój udział w wydarzeniu. Brak zgody uniemożliwi zarejestrowanie udziału w wydarzeniu.