krakowskie HRozmowy: Zakaz dyskryminacji i obowiązek przeciwdziałania mobbingowi na nowych zasadach

24.09.2019

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu krakowskie HRozmowy. Tym razem tematem przewodnim spotkania będzie zakaz dyskryminacji i obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Spotkanie odbędzie się 16 października w krakowskim biurze kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Podczas spotkania dr Marcin Wujczyk z praktyki prawa pracy, odpowie m.in. na pytania, jakie działania musi podjąć pracodawca, aby zrealizować obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, czego może domagać się osoba, która była dyskryminowana lub mobbingowana oraz czy różnicowanie wynagrodzenia ze względu na miejsce pracy może być uznane za dyskryminację

Więcej informacji w programie wydarzenia.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zarejestrować się na wydarzenia należny wypełnić poniższy formularz.