Letnia Szkoła Prawa Własności Intelektualnej „IP in the Creative Sector”, Gdańsk, 27-30 czerwca

13.06.2018

Dr Monika A. Górska będzie prelegentką podczas wydarzenia zorganizowanego przez Centrum Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Chicago – Kent College School of Law.

W ciągu czterech dni intensywnych wykładów i zajęć praktycznych słuchacze wysłuchają prelekcji wygłoszonych  przez najlepszych specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego, Chicago – Kent College School of Law, Queen Mary University of London, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Portalu Lookreatywni i wielu innych profesjonalistów z branży IP.

Tematyka będzie dotyczyć prawa własności intelektualnej, prawa patentowego, prawa znaków towarowych, zagadnień prawnych związanych ze światem mody, filmu i muzyki, a także związków między prawem własności intelektualnej a dziedzictwem kulturowym. Myślą przewodnią wydarzenia jest rozpoznanie wyzwań na styku prawa własności intelektualnej i biznesu.

Organizatorzy liczą na stworzenie w Gdańsku atmosfery, która pozwoli zintegrować międzynarodowe środowisko skupione dookoła własności intelektualnej: prawników, przedsiębiorców, członków Akademii i studentów.

Dr Monika A. Górska wygłosi wykład pt. „Technologia blockchain a wyzwania dla prawa własności intelektualnej”.

Więcej informacji: iplawsummer.ug.edu.pl