Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”

03.03.2021

Rozpoczęła się druga edycja turnieju Moot Court dla studentów wydziałów prawa i administracji organizowany przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (SPZP).

Turniej polega na symulacji postępowania przed KIO w oparciu o kazusy oparte na problematyce przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami PZP.

W turnieju bierze udział sześć 3-osobowych drużyn składających się z studentów Uniwersytetów im. Adama Mickiewicza, Jagiellońskiego, Łódzkiego, Śląskiego, Warszawskiego i Wrocławskiego. Drużynom zostały też przypisane role procesowe w ramach każdego z dwóch kazusów, nad którymi będą pracować.

Członkowie zwycięskich drużyn będą mieli szansę na odbycie płatnych praktyk w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją turnieju objął Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Partnerem wydarzenia jest Sekcja Prawa Zamówień Publicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.