Nowi prawnicy w kancelarii Wardyński i Wspólnicy

30.10.2018

Powiększamy praktykę prawa pracy oraz praktykę karną. W gronie prawników kancelarii dr Marcin Wujczyk oraz Artur Pietryka.

Dr Marcin Wujczyk jest radcą prawnym, adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowników do ochrony prywatności oraz współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi. Dołączy do praktyki  prawa pracy w krakowskim biurze kancelarii.

Artur Pietryka jest adwokatem, ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych, zwłaszcza z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz w sprawach z udziałem podmiotów korporacyjnych. Zajmuje się również ochroną dóbr osobistych. Aktywnie działa pro bono na rzecz m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dołączy do praktyki karnej kancelarii.