Co nowego

Wiosna na „Co do zasady” 21.03.2017

W pierwszych dniach wiosny portal „Co do zasady” zmienia szatę graficzną. Postawiliśmy na przejrzystość i wyeksponowanie zawartości merytorycznej, która jest głównym atutem portalu.

Portal „Co do zasady” został patronem medialnym konferencji „Law Summit” 13.03.2017

5 kwietnia w Warszawie odbędzie się konferencja „Law Summit” zorganizowana przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Będzie ona poświęcona m.in. rozwiązaniom IT usprawniającym pracę prawnika i zarządzanie kancelarią prawną, a także tworzeniu i rozwijaniu nowoczesnych kancelarii.

Raport „Enabling the Business of Agriculture 2017” 03.03.2017

Na stronie Banku Światowego jest już dostępny raport „Enabling the Business of Agriculture 2017”, który powstał na podstawie szczegółowych opracowań eksperckich przygotowanych przez prawników z 62 państw. W opracowanie części dotyczącej Polski byli zaangażowani prawnicy naszej kancelarii.

Spotkanie z książką „System prawa żywnościowego” 03.03.2017

9 marca br. w siedzibie naszej kancelarii odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. Małgorzatą Korzycką oraz dr. hab. Pawłem Wojciechowskim, autorami książki „System prawa żywnościowego”. Jest to pierwsze w Polsce tak szerokie i pogłębione opracowanie prawa żywnościowego.

Już jest Rocznik 2017 28.02.2017

Właśnie ukazała się siódma doroczna publikacja naszej kancelarii. W tym roku jest pełna artykułów napisanych na podstawie konkretnych prowadzonych przez nas spraw.

Konferencja „Dispute Resolution in M&A Transactions: Tactics, Challenges, Defenses" 27.02.2017

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan organizuje czwartą już odsłonę konferencji „Dispute Resolution in M&A Transactions: Tactics, Challenges, Defenses”, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2017 r. w Warszawie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie dworca Łódź Fabryczna korzystny dla projektanta 14.02.2017

Sąd Okręgowy w Poznaniu nieprawomocnym wyrokiem ogłoszonym w dniu 2 lutego 2017 r. zasądził na rzecz projektantów dworca Łódź Fabryczna, francuskiej i włoskiej spółki z grupy będącej liderem w światowym rynku infrastruktury kolejowej i transportowej, solidarnie od konsorcjum wykonawców kwoty odpowiednio 16,01 mln oraz 3,35 mln zł. Kwoty te stanowią wynagrodzenie należne projektantom pomniejszone jedynie o 200 tys. zł kary umownej za zwłokę. Konsorcjum żądało zapłaty kar umownych w kwocie ponad 50 mln zł.

Prawnicy kancelarii Wardyński i Wspólnicy współzałożycielami Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych 09.02.2017

3 lutego 2017 r. zostało utworzone Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkami założycielami Stowarzyszenia PZP są między innymi Mirella Lechna i Anna Prigan z naszej kancelarii.

Rozwój kancelarii, nowi wspólnicy i partnerzy 07.02.2017

Wzrastające znaczenie transakcji i inwestycji transgranicznych, umiędzynarodowienie stosunków handlowych zarówno w skali europejskiej, jak i ogólnoświatowej, zmiany technologiczne skutkujące głównie przeniesieniem działalności gospodarczej do tak zwanej cyberprzestrzeni stawiają przed firmami prawniczymi wyzwania, którym muszą sprostać, by skutecznie wspomagać klientów w 21 wieku.

Witamy na nowej stronie 06.02.2017

Oddajemy w Państwa ręce naszą nową stronę internetową.