Co nowego

Szczyt oceaniczny: Ocean 2030: Sustainable Development Goals and the Ocean Business Community, 30 listopada - 2 grudnia 2016 06.10.2016

Dominik Wałkowski kierujący praktyką prawa ochrony środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy, jako jedyny przedstawiciel z Polski wystąpi na szczycie oceanicznym „Ocean 2030: Sustainable Development Goals and the Ocean Business Community”.

Nowość wydawnicza pod patronatem kancelarii: Tłumaczenie Prawa Restrukturyzacyjnego 16.09.2016

Na rynku ukazało się właśnie angielskie tłumaczenie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Książkę w formacie polsko-angielskim wydało Wolters Kluwer. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest patronem publikacji.

Publikacja: Postępowania wewnętrzne 05.06.2016

Praktyka prawa karnego przygotowała publikację na temat postępowań wewnętrznych. Postępowania wewnętrzne, czyli działania podejmowane w strukturze przedsiębiorstwa w odpowiedzi na dostrzeżone nieprawidłowości, mają dla przedsiębiorców wiele zalet w porównaniu z działaniami prowadzonymi przez organy ścigania. Zapraszamy do lektury!

Raport: Crowdfunding Crossing Borders 07.04.2016

Krzysztof Wojdyło, partner odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii, oraz Rafał Kuchta z tej samej praktyki są współautorami rozdziału w raporcie omawiającym ryzyka prawne związane z crowdfundingiem transgranicznym.

Konferencja: Nowa rekomendacja w sprawie szkód osobowych – co czeka ubezpieczycieli? 11.03.2016

Monika Hartung, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialna za praktykę ubezpieczeniową, wzięła udział w konferencji poświęconej nowej rekomendacji KNF, która może znacznie wpłynąć na sytuację ubezpieczycieli i poszkodowanych.

Kancelaria partnerem MIT Enterprise Forum Polska 16.12.2015

MIT Enterprise Forum (MITEF), afiliowane przy sławnym Massachusetts Institute of Technology (MIT), jest globalną organizacją zaangażowanych profesjonalistów przekazujących wiedzę nowym pokoleniom innowacyjnych przedsiębiorców. W grudniu rozpoczął działalność polski oddział tej organizacji. Nasza kancelaria została partnerem organizacji w Polsce.

Zostaliśmy partnerem prawnym Fundacji Pro Kolej 14.12.2015

Fundacja Pro Kolej zrzesza przewoźników, zarządców infrastruktury oraz producentów taboru. Celem działania Fundacji jest poszerzanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, ochrona praw klientów i użytkowników kolei oraz prezentacja potrzeb i oczekiwań sektora liderom opinii, mediom oraz krajowej i europejskiej administracji.

Inicjatywa: projekt regulacji dotyczącej crowdfundingu inwestycyjnego 03.11.2015

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji, której członkiem jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy, opracowała projekt ustawy likwidującej bariery utrudniające stosowanie finansowania społecznościowego.

Publikacja: Start-up handbook. Co start-upy powinny wiedzieć o przepisach prawa? 29.10.2015

Ukazała się pierwsza na polskim rynku publikacja dotycząca prawnych aspektów funkcjonowania start-upów. Jej współautorami są prawnicy kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Jesteśmy jednym z członków założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji 10.04.2015

Koalicja ma działać na rzecz zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Jej ambicją jest wypracowanie i wdrożenie proinnowacyjnych rozwiązań oraz działanie na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce.