Co nowego

Patronat: V Ogólnopolska Konferencja Aplikantów Adwokackich 17.09.2019

Kancelaria jest partnerem merytorycznym V Ogólnopolskiej Konferencji Aplikantów Adwokackich „Prawo a nowe technologie”, która odbędzie się 21 września w siedzibie ORA w Warszawie.

Wygrana w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 12.09.2019

10 lipca 2019 r. EUIPO wydał decyzję o unieważnieniu wzoru przemysłowego przedstawiającego głowę lalki, zarejestrowanego z naruszeniem praw klienta kancelarii (numer sprawy ID 000010832).

Śniadanie tematyczne: Restrukturyzacja sądowa - którą z czterech dróg wybrać? 05.09.2019

Zapraszamy na śniadanie tematyczne „ Restrukturyzacja sądowa – którą z czterech dróg wybrać?”, które odbędzie się 24 września 2019 r. w warszawskiej siedzibie kancelarii.

Seminarium: Obrót nieruchomościami rolnymi na nowych zasadach – nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 04.09.2019

1 października zapraszamy na seminarium poświęcone nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Spotkanie odbędzie się w warszawskiej siedzibie kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

krakowskie HRozmowy: Obowiązek zachowania poufności 14.08.2019

11 września zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu krakowskie HRozmowy. Tematem przewodnim spotkania będzie obowiązek zachowania poufności i niepodejmowania działalności konkurencyjnej. Spotkanie odbędzie się w krakowskim biurze kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Wygrana w sprawie przeciwko Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich 08.08.2019

WSA w Warszawie w dwóch nieprawomocnych wyrokach z 22 maja 2019 r. (I SA/Wa 2145/18 i I SA/Wa 2146/18) uwzględnił skargi klientów kancelarii na decyzje Komisji dotyczące nieruchomości warszawskiej przy ul. Smolnej 32.

Transakcja: Cromwell i Azora 05.08.2019

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała grupie Cromwell w transakcji przejęcia dwóch spółek należących do grupy Azora.

Transakcja: Syndigo i WiseBase 05.08.2019

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała Syndigo w transakcji przejęcia WiseBase – platformy do wymiany danych o produktach.

Studenci prawa z Argentyny w kancelarii 30.07.2019

30 lipca 2019 r. w warszawskim biurze naszej kancelarii odbędzie się spotkanie z grupą studentów prawa z Argentyny. Spotkanie będzie poświęcone najnowszym trendom w dziedzinie prawnej odpowiedzialności biznesu za poszanowanie praw człowieka.

Pro bono: spór o warunki pobytu w ośrodku w Gostyninie 04.07.2019

Na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka kancelaria Wardyński i Wspólnicy pro bono reprezentuje pensjonariusza Krajowego Ośrodka Przeciwdziałania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie w procesie wytoczonym Skarbowi Państwa o naruszenie dóbr osobistych.