Co nowego

krakowskie HRozmowy: Obowiązek zachowania poufności 14.08.2019

11 września zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu krakowskie HRozmowy. Tematem przewodnim spotkania będzie obowiązek zachowania poufności i niepodejmowania działalności konkurencyjnej. Spotkanie odbędzie się w krakowskim biurze kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Wygrana w sprawie przeciwko Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich 08.08.2019

WSA w Warszawie w dwóch nieprawomocnych wyrokach z 22 maja 2019 r. (I SA/Wa 2145/18 i I SA/Wa 2146/18) uwzględnił skargi klientów kancelarii na decyzje Komisji dotyczące nieruchomości warszawskiej przy ul. Smolnej 32.

Transakcja: Cromwell i Azora 05.08.2019

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała grupie Cromwell w transakcji przejęcia dwóch spółek należących do grupy Azora.

Transakcja: Syndigo i WiseBase 05.08.2019

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała Syndigo w transakcji przejęcia WiseBase – platformy do wymiany danych o produktach.

Studenci prawa z Argentyny w kancelarii 30.07.2019

30 lipca 2019 r. w warszawskim biurze naszej kancelarii odbędzie się spotkanie z grupą studentów prawa z Argentyny. Spotkanie będzie poświęcone najnowszym trendom w dziedzinie prawnej odpowiedzialności biznesu za poszanowanie praw człowieka.

Pro bono: spór o warunki pobytu w ośrodku w Gostyninie 04.07.2019

Na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka kancelaria Wardyński i Wspólnicy pro bono reprezentuje pensjonariusza Krajowego Ośrodka Przeciwdziałania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie w procesie wytoczonym Skarbowi Państwa o naruszenie dóbr osobistych.

Transakcja: HgCapital i Transporeon 03.07.2019

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała funduszowi HgCapital w transakcji obejmującej inwestycje w grupę Transporeon, lidera w zakresie oprogramowania logistycznego.

Transakcja: Triton i Cobex 03.07.2019

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała funduszowi Triton w  transakcji obejmującej zamiar zbycia, na rzecz Tokai Carbon, grupy Cobex, w tym spółki Cobex sp. z o.o. (dawny SGL Carbon SA) – zakładów produkujących katody, wykładziny wielkopiecowe i elektrody węglowe.

Transakcja: EQT i Autostore 03.07.2019

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała funduszowi EQT w ramach transakcji obejmującej podpisanie umowy zobowiązującej do zbycia na rzecz Thomas H. Lee Partners grupy Autostore, w tym Autostore sp. z o.o. – globalnego lidera w produkcji zautomatyzowanych systemów magazynowych.

Pro bono: Społeczna Inicjatywa Narkopolityki przeciwko Facebookowi 02.07.2019

Na prośbę Fundacji Panoptykon kancelaria Wardyński i Wspólnicy pro bono reprezentuje Społeczną Inicjatywę Narkopolityki (SIN) w procesie wytoczonym Facebookowi o naruszenie dóbr osobistych.