Opracowanie: Papiery wartościowe bez papieru

12.02.2020

Obligacje, certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne, akcje i warranty subskrypcyjne pożegnały się albo pożegnają się już wkrótce z dokumentem jako materialnym nośnikiem. Opracowanie omawia formę, zasady przenoszenia i zabezpieczenia zdematerializowanych papierów wartościowych.

Jak rejestrować poszczególne typy papierów wartościowych? Jak identyfikować osoby z nich uprawnione? Jak ustanowić zastaw na „akcji rejestrowej”? Jak ustanawiać zabezpieczenia na certyfikatach inwestycyjnych FIZ?

O zmianach piszą Marcin Pietkiewicz, Artur BednarskiMateusz Tusznio.

Zachęcamy do lektury >>>