Projekt naukowy Agnieszki Pachli na pierwszym miejscu w konkursie "PRELUDIUM"

25.11.2020

Projekt zgłoszony przez Uniwersytet Jagielloński a kierowany przez Agnieszkę Pachlę z praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych znalazł się na pierwszym miejscu na liście rankingowej konkursu „PRELUDIUM” organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Planowany projekt naukowy dotyczy charakterystyki, sposobu dochodzenia i zaspokojenia roszczenia o uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną względem wierzyciela w postępowaniu z elementem transgranicznym. Zdaniem recenzentów konkursu wyniki badań będą przydatne dla środowiska zawodowego i naukowego, a praca będzie mieć wpływ na orzecznictwo, doktrynę i praktykę w Polsce i na świecie.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki (z listy należy wybrać konkurs „PRELUDIUM” i panel „HS5”).