Przedsiębiorczość: czwarty tom z cyklu na 30-lecie

12.12.2019

Ostatni, czwarty tom z naszego cyklu na 30-lecie (po sporach, innowacjach i transakcjach) poświęcamy przedsiębiorczości: od narodowych czempionów, przez siatki płac i PSA, po postępowania układowe.

Piszemy o zagadnieniach, które mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorców: prawie pracy, ochronie konkurencji, zamówieniach publicznych, umiędzynarodowieniu biznesu, nowym rodzaju spółki kapitałowej (PSA), uprawnieniach do działania w imieniu spółki, upadłościach i restrukturyzacjach.

Piszemy o roli prawa ochrony konkurencji w dobie rosnących nierówności społecznych i o koncepcji narodowych czempionów, która zakłada stosowanie podwójnych standardów. Wskazujemy, że pracodawcom coraz trudniej będzie zachować w tajemnicy siatkę płac.  Opisujemy kłopoty z elektronizacją w zamówieniach publicznych i ograniczenia w działalności transgranicznej. Wskazujemy zalety PSA i przypominamy, że ślepe zapatrzenie w treść wpisów w KRS może prowadzić na manowce.

Wreszcie poświęcamy nieco uwagi upadłościom i restrukturyzacjom. Piszemy o kłopotach z definicją niewypłacalności i o tym, że ścisła współpraca dłużnika z wierzycielami może prowadzić do spektakularnych efektów.

Zachęcamy do lektury!