Przewodnik Lex Mundi po obrocie tokenami

02.03.2018

Grupa robocza Lex Mundi ds. blockchaina opracowała przewodnik po zasadach sprzedaży tokenów (Global Token Sales Guide), podsumowujący regulacje dotyczące ICO (Initial Coin Offering) w kluczowych jurysdykcjach na świecie. Autorem części dotyczącej Polski jest nasza kancelaria.

Dostępny online przewodnik pozwala generować raporty porównujące informacje dotyczące poszczególnych jurysdykcji. W żadnym z przebadanych państw nie powstały jeszcze przepisy odnoszące się wprost do tej popularnej metody pozyskiwania finansowania przez startupy za pośrednictwem blockchaina, ale w większości z nich zostały powołane specjalne komisje do zbadania tej sprawy.

Ponieważ ta dziedzina prawa szybko ewoluuje, przewodnik będzie na bieżąco aktualizowany w miarę jak ustawodawcy będą zmieniać swoje stanowisko wobec ICO albo działania legislacyjne wyjaśnią zastosowanie dotychczasowych przepisów w tym zakresie.

Przewodnik jest dostępny na stronie Lex Mundi.