Publikacja: Blockchain and the Legal Profession

16.08.2018

Krzysztof Wojdyło jest autorem rozdziału poświęconego potencjalnym korzyściom płynącym ze smart kontraktów.

Blockchain może radykalnie zmienić pracę prawników, a nawet zagrozić ich istnieniu. Dlatego warto wiedzieć, czym on jest i jak działa. Książka wydana przez ARK Group gromadzi  opinie i doświadczenia specjalistów zajmujących się technologią rozproszonego rejestru i bada różne aspekty blockchaina oraz jego wpływ na zawody prawnicze.

Krzysztof Wojdyło, wspólnik odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii, skupia się na smart kontraktach, które mogą naprawić niektóre dysfunkcjonalności obecnych systemów prawno-regulacyjnych. W swoich rozważaniach porusza kwestię równowagi między potrzebą automatyzacji procesów społeczno-ekonomicznych (bez której system może stać się niefunkcjonalny) a koniecznością poszanowania ludzkiej godności i niuansów naszej złożonej rzeczywistości.

Więcej na temat publikacji: >>>