Publikacja: Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w Polsce

08.04.2021

W krótkim przewodniku dla wszystkich zainteresowanych przybliżamy zasady odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych na gruncie obowiązującej ustawy.

Od blisko osiemnastu lat funkcjonuje w Polsce ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Reguluje ona odpowiedzialność często określaną w praktyce jako odpowiedzialność karna spółek.

Mimo że ustawa obowiązuje już od wielu lat, organy ścigania nieczęsto decydują się na postawienie podmiotów zbiorowych w stan oskarżenia. Jest wiele powodów tego stanu,
w tym przede wszystkim nie do końca funkcjonalne rozwiązania tej ustawy (np. wymóg wcześniejszego pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu, pracowników lub współpracowników).

Przedsiębiorcy muszą jednak liczyć się z tym, że w nadchodzącym czasie organy ścigania mogą częściej dochodzić odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa i przestępstwa skarbowe popełniane przez ich pracowników lub współpracowników. Prawdopodobne jest również zreformowanie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych: rozszerzenie odpowiedzialności i zaostrzenie kar, a także ułatwienie postępowania umożliwiającego postawienie spółki w stan oskarżenia i jej ukaranie.

W szczególności odpowiadamy na pytania:

  • kto konkretnie może ponosić odpowiedzialność na podstawie ustawy?
  • za jakie czyny można odpowiadać, w jakich okolicznościach i na jakich warunkach?
  • jakie grożą sankcje?
  • jak wygląda postępowanie i jak można się w nim bronić?
  • czy odpowiedzialność „przechodzi” w przypadku transakcji sprzedaży spółki oraz czy można kupić przysłowiowego „kota w worku”?

Zapraszamy do lektury.