Publikacja: Postępowania reprywatyzacyjne

10.04.2018

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja przedstawiająca prawdziwe historie i problemy, z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący. Autorzy opisują rzeczywiste postępowania i rozstrzygnięcia, z którymi spotkali się w swojej 25-letniej praktyce w sprawach reprywatyzacyjnych. Publikacja omawia przebieg różnego rodzaju postępowań reprywatyzacyjnych od momentu ich zainicjowania do chwili ostatecznego zakończenia.

– Brak ustawy reprywatyzacyjnej jest wielkim zaniechaniem wszystkich ekip rządzących po 1989 r. – mówi Krzysztof Wiktor, partner współodpowiedzialny za praktykę nieruchomości, reprywatyzacji i doradztwa dla klientów indywidualnych. – To przez jej brak uprawnieni – czyli właściciele majątków odebranych niezgodnie z aktami nacjonalizacyjnymi oraz ich następcy prawni – mogą dochodzić swoich praw jedynie na drodze wieloletnich, wieloosobowych i wielowątkowych postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych.

W publikacji opisujemy najbardziej reprezentatywne procesy reprywatyzacyjne dotyczące zwrotów i odszkodowań za nieruchomości warszawskie, rolne i przemysłowe. Wszystkie opisane sprawy dotyczą roszczeń prawowitych właścicieli lub ich spadkobierców, najczęściej dzieci i wnuków. Pokazujemy na ich przykładzie, jak trudne i skomplikowane są to sprawy. Mnogość stanów prawnych i faktycznych, konieczność analizy i stosowania powojennych aktów nacjonalizacyjnych już nieobowiązujących, lecz podlegających dzisiejszej ocenie, zmusza do interdyscyplinarności i świadomego poruszania się w przestrzeni między prawem dawnym a współczesnym, między prawem i procedurą cywilną a prawem i procedurą administracyjną z różnych epok.

Mieliśmy ambicję pokazania, że tocząca się w Polsce reprywatyzacja administracyjna i sądowa w przeważającej części miała uczciwy i zgodny z prawem charakter. Przypadki nadużyć czy wręcz przestępstw, z pewnością godne potępienia, stanowią wyjątki, nie zasadę.

Publikację kierujemy przede wszystkim do prawników-praktyków zainteresowanych reprywatyzacją, a zatem do adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów i urzędników. Chcielibyśmy nią także zainteresować przedstawicieli nauki prawa i publicystów prawnych z nadzieją, że przekazując opinii publicznej poglądy na przebieg procesów reprywatyzacyjnych, wezmą pod uwagę także uczciwą, legalną reprywatyzację, której przykłady tutaj podajemy.

Publikację można nabyć tutaj.