Publikacja: Przeszukanie pomieszczeń i zatrzymanie rzeczy - poradnik przedsiębiorcy

24.01.2019

Kiedy może dojść do przeszukania siedziby przedsiębiorcy? Czy można nie wpuścić funkcjonariuszy? Czy trzeba przekazać hasło do komputera? Blisko 40 pytań i odpowiedzi na 20 stronach.

Mimo że przepisy (Kodeksu postępowania karnego, Konstytucji RP czy też Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) regulują różne aspekty przeszukania, przedsiębiorcy coraz częściej sygnalizują rozliczne problemy praktyczne związane z ich prowadzeniem.

Miewają wątpliwości, kto i na jakiej podstawie może dokonać przeszukania, jakie dokumenty upoważniają do wejścia do siedziby, jakich zasad i obowiązków powinien przestrzegać przeszukujący, jak mogą chronić swoje tajemnice, jakie środki prawne służą im w razie nieprawidłowego przeprowadzenia przeszukania itp.

Na te i inne pytania odpowiadają Artur PietrykaŁukasz Lasek w publikacji „Przeszukanie pomieszczeń i zatrzymanie rzeczy – poradnik przedsiębiorcy”, powstałej na bazie doświadczeń praktyki karnej kancelarii oraz standardów międzynarodowych, w tym m.in. wypracowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.