Publikacja: The guide to minimum terms of employment for posted workers

17.03.2020

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy przygotowała przewodnik omawiający minimalne warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych do 25 krajów europejskich. Przewodnik został stworzony przez naszą praktykę prawa pracy, przy nieocenionym zaangażowaniu zaprzyjaźnionych prawników z europejskich kancelarii, którzy dostarczyli wkłady dotyczące ich jurysdykcji.

Przewodnik zestawia, w przejrzystej formie, najistotniejsze warunki zatrudnienia mające zastosowanie do pracowników delegowanych do każdej z jurysdykcji. Obejmuje praktyczne informacje dotyczące czasu pracy, okresów odpoczynku, płacy minimalnej, nadgodzin, urlopu, równego traktowania i równości szans oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

Zdecydowaliśmy się stworzyć przewodnik, ponieważ obserwujemy stały wzrost liczby pracowników czasowo delegowanych. Towarzyszy temu rosnące zainteresowanie kwestiami dotyczącymi praw pracowniczych i podstawowych swobód rynku europejskiego, w tym minimalnych warunków zatrudnienia pracowników delegowanych do krajów europejskich, egzekwowanych zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przewodnik jest przydatnym źródłem informacji dla pracodawców delegujących pracowników do innych krajów europejskich i ich prawników, a także wnikliwym studium porównawczym dla wszystkich zainteresowanych tą dziedziną.

Minimalne warunki zatrudnienia pracowników delegowanych wkrótce zmienią się w większości jurysdykcji w związku z nowymi przepisami (dyrektywa 2018/957/UE, zmieniająca dyrektywę 96/71/WE), które weszły w życie i mają zostać wdrożone przez państwa członkowskie do 30 lipca 2020 r. Nowe przepisy planujemy opisać w kolejnych wydaniach przewodnika.

Przewodnik dostępny jest wyłącznie w języku angielskim.

Zachęcamy do lektury.