Publikacja: Zmiany w prawie i ich wpływ na otoczenie biznesowe – grudzień 2018

19.12.2018

Ukazała się kolejna już edycja publikacji dotyczącej zmian w prawie w Polsce i ich wpływu na otoczenie biznesowe.

Publikacja  „Zmiany w prawie i ich wpływ na otoczenie biznesowe” jest swoistym kompendium przedstawiającym esencję zmian w prawie w kilkunastu obszarach prawa. Jej szczególną wartością jest konkretne wskazanie adresatów wprowadzanych i planowanych zmian oraz zarysowanie możliwych skutków.

 

Zachęcamy do lektury!