Publikacja: Zmiany w prawie i ich wpływ na otoczenie biznesowe

13.07.2018

Ukazała się kolejna już edycja publikacji dotyczącej zmian w prawie w Polsce i ich wpływu na otoczenie biznesowe. Tym razem pod nieco zmienionym tytułem: „Zmiany w prawie i ich wpływ na otoczenie biznesowe”. 

Publikacja  „Zmiany w prawie i ich wpływ na otoczenie biznesowe” jest swoistym kompendium przedstawiającym esencję zmian w prawie w dwudziestu obszarach prawa. Jej szczególną wartością jest konkretne wskazanie adresatów wprowadzanych i planowanych zmian oraz zarysowanie możliwych skutków.

Dołożyliśmy starań, by publikacja – choć ma prawniczy charakter – napisana była jasno i przystępnie, z pominięciem prawniczego żargonu.

Zachęcamy do lektury!