Subpartycypacja Opracowania Zmiany do ustawy o CIT dają szansę na reaktywowanie praktycznie martwych przepisów o subpartycypacji. Czy subpartycypacja jest już alternatywą dla tradycyjnych cesji wierzytelności, piszemy w naszej najnowszej publikacji. Subpartycypacja Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2013 Biuletyn prawa pracy Nowa „ustawa antykryzysowa”, nowe zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i nowe druki dokumentów ubezpieczeniowych. Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2013 Law Firm Strategies for the 21st Century Książki Law Firm Strategies for the 21st Century Obrót wierzytelnościami Opracowania O cesji wierzytelności, ryzyku przekwalifikowania transakcji dotyczącej wierzytelności i nieważnych potrąceniach wierzytelności można przeczytać w najnowszej publikacji naszych prawników. Obrót wierzytelnościami Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem Opracowania Czyli jak uzyskać zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym, czy tylko dłużnik musi spłacać należność uszczuploną przestępstwem i czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który został skazany za przestępstwo. Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem Szkody w środowisku – u progu zmian Opracowania W najnowszej publikacji przygotowanej przez Zespół Prawa Ochrony Środowiska opisujemy obecny reżim odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska, zarysowujemy podstawowe zmiany, które wejdą w życie wraz z uchwaleniem projektowanych przepisów, oraz ukazujemy międzynarodowe trendy, które w bliższej lub dalszej przyszłości mogą znaleźć odzwierciedlenie również w polskich rozwiązaniach prawnych. Szkody w środowisku – u progu zmian Parabanki Opracowania O tym, że parabanki powinny mieć dostęp do informacji BIK, czym jest unijna zasada odpowiedzialnego pożyczania i czy szykuje się rewolucja na rynku parabanków, piszą prawnicy z praktyki kredytów konsumenckich. Parabanki Ochrona własności intelektualnej w internecie Opracowania O odpowiedzialności dostawców usług hostingowych, problemach związanych ze sprzedażą towarów w internecie oraz o sporach domenowych piszą prawnicy Zespołu Własności Intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej w internecie Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2013 Biuletyn prawa pracy Zmiany w zakresie czasu pracy, zmiany w przepisach regulujących pracę w niedziele i święta, zakaz wystawiania weksli pracowniczych oraz innych zabezpieczeń pracowniczych oraz obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych. Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2013 Outsourcing w Polsce Opracowania Prawnicy kancelarii Wardyński i Wspólnicy przygotowali opracowanie zatytułowane „Outsourcing w Polsce”, które omawia problemy prawne związane z outsourcingiem pracowniczym, outsourcingiem usług księgowych i outsourcingiem w instytucjach finansowych. Outsourcing w Polsce