Wypadki przy pracy Opracowania Co robić, gdy na terenie zakładu pracy przydarzy się wypadek, kiedy wypadek taki będzie zaklasyfikowany jako wypadek przy pracy, jaką odpowiedzialność ponosi pracodawca z tego tytułu i na co zwracać uwagę, zawierając ubezpieczenie OC, piszą prawnicy z Zespołu Prawa Pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Wypadki przy pracy Reprywatyzacja nieruchomości w Polsce Opracowania Nadal można odzyskać w naturze nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa po II wojnie światowej. W niektórych przypadkach możliwe jest natomiast uzyskanie odszkodowania – piszą prawnicy z Zespołu Reprywatyzacji. Reprywatyzacja nieruchomości w Polsce Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2012 Biuletyn prawa pracy Minimalne roczne wynagrodzenie za pracę dla cudzoziemca posiadającego wysokie kwalifikacje, zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także podleganie ubezpieczeniom społecznym przez członków zarządu. Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2012 Ochrona własności intelektualnej Opracowania Jak dochodzić roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej i czego można żądać od naruszyciela, wyjaśniają prawnicy z Zespołu Własności Intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej Pozwy zbiorowe Opracowania W jakiej sprawie można złożyć pozew zbiorowy, kto może go podpisać i jak to wygląda z punktu widzenia pozwanego, wyjaśniają prawnicy zajmujący się prowadzeniem sporów. Pozwy zbiorowe Zabezpieczenie należności handlowych Opracowania Poręczenie, weksel, a może zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy? Prawnicy kancelarii omawiają różne metody zabezpieczenia należności handlowych. Zabezpieczenie należności handlowych Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2012 Biuletyn prawa pracy Nowy wzór karty wypadku, zmiana rozporządzeń dotyczących chorób zawodowych i ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP. Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2012 Przedsiębiorca a konsument Opracowania O tym, jak sprawić, by przedsiębiorca był syty i konsument cały, piszą prawnicy kancelarii w kolejnej publikacji. Przedsiębiorca a konsument Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2012 Biuletyn prawa pracy Nowe regulacje dotyczące pracowników – cudzoziemców posiadających wysokie kwalifikacje, wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia i senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2012 Rocznik 2012 Roczniki Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugie już wydanie Rocznika naszej kancelarii. Tak jak w zeszłym roku zawiera on zbiór artykułów, dla których inspiracją były sprawy prowadzone przez naszych prawników na rzecz klientów polskich i zagranicznych. Rocznik 2012