Rocznik 2013 Roczniki Po raz kolejny dzielimy się z Państwem wiedzą i doświadczeniem, które zgromadziliśmy w trakcie pracy na rzecz klientów polskich i zagranicznych. Poprzednie dwa wydania Rocznika dowiodły, że taka koncepcja cieszy się nieustającym zainteresowaniem. Dlatego również w tym roku w głównej publikacji naszej kancelarii piszemy nie o sobie, ale o tym, na czym znamy się najlepiej - czyli o najgoręcej dyskutowanych zagadnieniach prawnych mających bezpośrednie przełożenie na działalność gospodarczą. Rocznik 2013 Dochodzenie roszczeń w UE Opracowania Jak dochodzić roszczeń, jeśli kontrahent ma siedzibę w innym państwie członkowskim Unii, wyjaśniają w kolejnej publikacji prawnicy kancelarii: dlaczego z niewielkim roszczeniem jest łatwiej, co daje europejskie postępowanie nakazowe, czemu warto zawczasu ustalić jurysdykcję w drodze umowy i jak europejskie prawo procesowe chroni stronę słabszą. Dochodzenie roszczeń w UE Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2012 Biuletyn prawa pracy Zniesienie obowiązku składania zgłoszeń (oraz ich zmian) do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zmiany przepisów dotyczących czasu pracy oraz nowe zasady przeprowadzania obowiązkowych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2012 Wypadki przy pracy Opracowania Co robić, gdy na terenie zakładu pracy przydarzy się wypadek, kiedy wypadek taki będzie zaklasyfikowany jako wypadek przy pracy, jaką odpowiedzialność ponosi pracodawca z tego tytułu i na co zwracać uwagę, zawierając ubezpieczenie OC, piszą prawnicy z Zespołu Prawa Pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Wypadki przy pracy Reprywatyzacja nieruchomości w Polsce Opracowania Nadal można odzyskać w naturze nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa po II wojnie światowej. W niektórych przypadkach możliwe jest natomiast uzyskanie odszkodowania – piszą prawnicy z Zespołu Reprywatyzacji. Reprywatyzacja nieruchomości w Polsce Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2012 Biuletyn prawa pracy Minimalne roczne wynagrodzenie za pracę dla cudzoziemca posiadającego wysokie kwalifikacje, zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także podleganie ubezpieczeniom społecznym przez członków zarządu. Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2012 Ochrona własności intelektualnej Opracowania Jak dochodzić roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej i czego można żądać od naruszyciela, wyjaśniają prawnicy z Zespołu Własności Intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej Pozwy zbiorowe Opracowania W jakiej sprawie można złożyć pozew zbiorowy, kto może go podpisać i jak to wygląda z punktu widzenia pozwanego, wyjaśniają prawnicy zajmujący się prowadzeniem sporów. Pozwy zbiorowe Zabezpieczenie należności handlowych Opracowania Poręczenie, weksel, a może zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy? Prawnicy kancelarii omawiają różne metody zabezpieczenia należności handlowych. Zabezpieczenie należności handlowych Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2012 Biuletyn prawa pracy Nowy wzór karty wypadku, zmiana rozporządzeń dotyczących chorób zawodowych i ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP. Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2012