Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2012 Biuletyn prawa pracy Nowe regulacje dotyczące pracowników – cudzoziemców posiadających wysokie kwalifikacje, wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia i senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2012 Rocznik 2012 Roczniki Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugie już wydanie Rocznika naszej kancelarii. Tak jak w zeszłym roku zawiera on zbiór artykułów, dla których inspiracją były sprawy prowadzone przez naszych prawników na rzecz klientów polskich i zagranicznych. Rocznik 2012 Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2011 Biuletyn prawa pracy Zmiana w treści świadectwa pracy, koniec obowiązywania ustawy antykryzysowej oraz dłuższe urlopy macierzyńskiej i ojcowskie. Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2011 Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki Książki „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” to druga książka z nowej serii poświęconej praktycznym aspektom stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków: radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki Transakcje przejęć i fuzji Książki „Transakcje przejęć i fuzji" to pierwsza książka z nowej serii publikacji zajmujących się praktycznymi aspektami stosowania prawa przygotowana wspólnie przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy i LexisNexis Polska. Została opracowana przez praktyków – radców prawnych i adwokatów zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie szeroko pojętej problematyki fuzji i przejęć – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Transakcje przejęć i fuzji Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2011 Biuletyn prawa pracy Zniesiony obowiązek zapewnienia palarni przez pracodawcę, nowe uprawnienia dla pracowników chronionych oraz więcej formalności dla cudzoziemców zamierzających podjąć pracę w Polsce. Biuletyn prawa pracy, lipiec – wrzesień 2011 Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2011 Biuletyn prawa pracy Badanie trzeźwości pracownika na żądanie pracodawcy, nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i 10-letni termin przedawnienia nienależnie opłaconych składek do ZUS. Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2011 Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2011 Biuletyn prawa pracy O zmianie zasad wydawania świadectw pracy oraz o wstępnych badaniach lekarskich w razie ponownego zatrudnienia. Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2011 Rocznik 2011 Roczniki Oddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie Rocznika kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Jest to zbiór stworzonych przez naszych prawników tekstów będących efektem zarówno naszej codziennej pracy dla klientów, jak i pogłębionego namysłu nad konkretnymi problemami prawnymi. Rocznik 2011 Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych Książki Publikacja „Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa – wyzwania współczesności” zawiera opracowane wystąpienia wygłoszone na konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w Warszawie 14-15 listopada 2008 r. pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatur (International Bar Association), Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych oraz […] Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych