Ochrona własności intelektualnej Opracowania Jak dochodzić roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej i czego można żądać od naruszyciela, wyjaśniają prawnicy z Zespołu Własności Intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej Pozwy zbiorowe Opracowania W jakiej sprawie można złożyć pozew zbiorowy, kto może go podpisać i jak to wygląda z punktu widzenia pozwanego, wyjaśniają prawnicy zajmujący się prowadzeniem sporów. Pozwy zbiorowe Zabezpieczenie należności handlowych Opracowania Poręczenie, weksel, a może zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy? Prawnicy kancelarii omawiają różne metody zabezpieczenia należności handlowych. Zabezpieczenie należności handlowych Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2012 Biuletyn prawa pracy Nowy wzór karty wypadku, zmiana rozporządzeń dotyczących chorób zawodowych i ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP. Biuletyn prawa pracy, kwiecień – czerwiec 2012 Przedsiębiorca a konsument Opracowania O tym, jak sprawić, by przedsiębiorca był syty i konsument cały, piszą prawnicy kancelarii w kolejnej publikacji. Przedsiębiorca a konsument Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2012 Biuletyn prawa pracy Nowe regulacje dotyczące pracowników – cudzoziemców posiadających wysokie kwalifikacje, wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia i senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Biuletyn prawa pracy, styczeń – marzec 2012 Rocznik 2012 Roczniki Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugie już wydanie Rocznika naszej kancelarii. Tak jak w zeszłym roku zawiera on zbiór artykułów, dla których inspiracją były sprawy prowadzone przez naszych prawników na rzecz klientów polskich i zagranicznych. Rocznik 2012 Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2011 Biuletyn prawa pracy Zmiana w treści świadectwa pracy, koniec obowiązywania ustawy antykryzysowej oraz dłuższe urlopy macierzyńskiej i ojcowskie. Biuletyn prawa pracy, październik – grudzień 2011 Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki Książki „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” to druga książka z nowej serii poświęconej praktycznym aspektom stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków: radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki Transakcje przejęć i fuzji Książki „Transakcje przejęć i fuzji" to pierwsza książka z nowej serii publikacji zajmujących się praktycznymi aspektami stosowania prawa przygotowana wspólnie przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy i LexisNexis Polska. Została opracowana przez praktyków – radców prawnych i adwokatów zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie szeroko pojętej problematyki fuzji i przejęć – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Transakcje przejęć i fuzji