Raport: ASPIRE Legal Committee Annual Report 2017

19.01.2018

Prawnicy kancelarii wzięli udział w opracowaniu dorocznego raportu Komitetu Prawnego ASPIRE poświęconego najważniejszym aspektom prawnym mającym znaczenie dla rozwoju sektora technologicznego i sektora usług biznesowych w Polsce.

Raport „The Polish Legal Environment: Opportunities and Threats for the Development of the Technology and Business Services”, przygotowany przez cztery polskie kancelarie zrzeszone w organizacji ASPIRE, obejmuje przekrojowe artykuły z zakresu prawa pracy, podatków, ochrony danych osobowych i pomocy publicznej.

Katarzyna Żukowska, dr Szymon KubiakJarosław Karlikowski piszą o najnowszych wyzwaniach w zatrudnieniu: weryfikacji kandydatów do pracy i zwalczaniu dyskryminacji.

Michał Nowacki, Jakub Macek i Joanna Goryca piszą o nowym otoczeniu podatkowym, planowanych zmianach w podatkach i nowych regulacjach dotyczących cen transferowych.

Cały raport jest dostępny tutaj.