Raport Rzeczpospolitej: Nowe Prawo zamówień publicznych

17.12.2020

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita opracowała raport prawny omawiający najważniejsze zagadnienia związane z nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

Raport przekrojowo omawia przepisy regulujące postępowania w sprawach zamówień publicznych wszczynane od 1 stycznia 2021 r. Opisuje kwestie dotyczące przygotowania postępowania, kwalifikacji podmiotowej wykonawców i zasad postępowań klasycznych o wartościach niższych niż progi unijne.

Treść raportu przygotowały prawniczki z praktyki infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy: dr Hanna Drynkorn, Mirella Lechna-MarchewkaAnna Prigan.

 Dr Hanna Drynkorn wyjaśnia nowe regulacje dotyczące przygotowywania postępowań. Odnosi się  między innymi do polityki zakupowej państwa oraz planu postępowań, analizy potrzeb i wymagań, zasady efektywności czy nowych przesłanek unieważnienia postępowania.

Mirella Lechna-Marchewka natomiast analizuje kwalifikację podmiotową wykonawców, w tym m.in. nowe przesłanki wykluczenia, zasady samooczyszczenia wykonawcy, warunki udziału w postępowaniu czy podmiotowe środki dowodowe.

Anna Prigan omawia postępowania klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, które od 1 stycznia 2021 r. będą prowadzone w trybie podstawowym, wiążącym się z mniejszym formalizmem, a co za tym idzie – z niższymi kosztami udziału w postępowaniu dla wykonawców.

Raport można pobrać z naszej strony internetowej.