Rozwój kancelarii: nowi komandytariusze i partnerzy

29.03.2021

Do grona komandytariuszy dołączyli Łukasz Lasek i dr Antoni Bolecki. Nowymi partnerami zaś zostali dr Kinga Ziemnicka, Igor Hanas i Maciej Szewczyk.

Nowi komandytariusze

Łukasz Lasek, adwokat, zajmuje się międzynarodowymi sporami gospodarczymi oraz sprawami karnymi dotyczącymi oszustw, korupcji i prania pieniędzy. Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Posiada polskie i angielskie kwalifikacje zawodowe (adwokat, niewykonujący zawodu solicitor Anglii i Walii). Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, the Law Society of England and Wales oraz European Criminal Bar Association. Jest także członkiem Board of Trustees Academy of European Law w Trewirze (ERA) oraz Dean’s Global Advisory Board Indiana University Maurer School of Law (Bloomington, USA).

Antoni Bolecki, radca prawny, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, jest odpowiedzialny za praktykę prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Specjalizuje się w prawie konkurencji i konsumentów oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Reprezentując na co dzień swoich klientów, wykorzystuje silne podstawy teoretyczne ugruntowane pracą naukową. Uczestniczył w szeregu największych transakcji w Polsce oraz wiodących postępowaniach sądowych i antymonopolowych w szczególności z branży FMCG, finansowej, energetyki, TMT i kolejowej.

Nowi partnerzy

Dr Kinga Ziemnicka, radca prawny, specjalizuje się w sprawach korporacyjnych, transakcjach M&A oraz kieruje praktyką rachunkowości korporacyjnej. Reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami oraz dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek. Koordynuje również obsługę prawną klientów w transakcjach fuzji i przejęć, między innymi przy opracowaniu struktury transakcji, negocjacjach umów sprzedaży udziałów, akcji, przedsiębiorstw, umów inwestycyjnych powiązanych z ustaleniem relacji korporacyjnych oraz finansowania kapitałowego. Doradza klientom także w sprawach bieżących, w szczególności przy tworzeniu, restrukturyzacji oraz likwidacji spółek osobowych oraz kapitałowych.

Igor Hanas, adwokat, jest współodpowiedzialny za praktykę sektora energii. Doradza klientom z sektora energetyki odnawialnej, jak i konwencjonalnej oraz sektora chemicznego w sprawach regulacyjnych i związanych z procesem inwestycyjnym, w tym nabywaniem projektów inwestycyjnych. Doradza także w sprawach związanych z uzyskiwaniem koncesji na produkcję, sprzedaż i dystrybucję nośników energii oraz reprezentuje klientów przed organami koncesyjnymi. Poza tym doradza przedsiębiorcom w sprawach autogeneracji, umów cPPA, obrotem nośnikami energii, w tym na giełdach energii. Od wielu lat doradza wykonawcom EPC w sporach związanych z realizacją inwestycji w energetyce.

Maciej A. Szewczyk, radca prawny, zajmuje się prawem handlowym, zwłaszcza w zakresie transakcji fuzji i przejęć. Prowadzi także obsługę przedsiębiorców w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Uczestniczył w szeregu skomplikowanych (w tym multijurysdykcyjnych) projektów transakcyjnych obejmujących w szczególności nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw, ich składników, jak również udziałów i akcji w spółkach kapitałowych. Posiada uprawnienia solicitora Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu) i koordynuje prace firmowego Common Law Desk.