Rozwój kancelarii – nowi wspólnicy

01.02.2019

Do grona komplementariuszy dołączyły Agnieszka Lisiecka i Anna Pompe, a komandytariuszami zostali Michał Gliński, Konrad Grotowski i Michał Wons.

Adwokat Agnieszka Lisiecka kieruje praktyką prawa pracy. Ma wieloletnie doświadczenie w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz procesach.

Adwokat Anna Pompe jest odpowiedzialna za praktykę własności intelektualnej. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi w szczególności znaków towarowych, wzorów przemysłowych i nieuczciwej konkurencji. Prowadzi spory o ochronę praw własności intelektualnej i dóbr osobistych, uzyskiwanie praw wyłącznych i obrót nimi.

Radca prawny Michał Gliński zajmuje się obrotem nieruchomościami i projektami deweloperskimi, prowadzeniem negocjacji, postępowań sądowych i administracyjnych mających w szczególności za przedmiot nieruchomości, sądową egzekucją wierzytelności pieniężnych, a także w wielu aspektach prawem gospodarczym i handlowym.

Radca prawny Michał Wons również zajmuje się obrotem nieruchomościami i projektami deweloperskimi, ma rozległe doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych i w transakcjach nieruchomościowych, ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji budynków biurowych i centrów handlowych, przygotowywania raportów due diligence.

Z kolei radca prawny Konrad Grotowski jest odpowiedzialny za praktykę restrukturyzacji i upadłości. Zajmuje się postępowaniami upadłościowymi, dochodzeniem szczególnie trudnych wierzytelności, restrukturyzacją i nabywaniem spółek.