Seminarium CCBE: Groźby wobec prawników: koniec praworządności w Europie?

25.01.2018

24 stycznia Łukasz Lasek wziął udział w seminarium Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) towarzyszącym Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy, w trakcie którego przyjęto rekomendację w sprawie przygotowania europejskiej konwencji o zawodzie prawnika.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 24 stycznia 2018 r. przyjęło rekomendację w sprawie przygotowania europejskiej konwencji o zawodzie prawnika. Ma być ona odpowiedzią na zwiększającą się liczbę nacisków, a nawet fizycznych ataków na prawników w państwach Rady Europy.

Jeszcze przed debatą i głosowaniem rekomendacji w siedzibie Rady Europy odbyło się seminarium zorganizowane przez CCBE pt. „Groźby wobec prawników: koniec praworządności w Europie?”.

Celem seminarium było przedstawienie argumentów przemawiających za potrzebą opracowania i przyjęcia europejskiej konwencji o zawodzie prawnika. W seminarium z ramienia Polski uczestniczyli radca prawny Maria Ślązak oraz adwokat Łukasz Lasek.