Seminarium: EUSFTA – a Gateway to Investing in Poland, 26 kwietnia 2019 r., Singapur

18.04.2019

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Singapore Business Federation organizują seminarium poświęcone prawnym aspektom inwestowania w Polsce, szczególnie w kontekście niedawno ratyfikowanych umów o wolnym handlu i ochronie inwestycji między Singapurem a Unią Europejską.

Tomasz Wardyński, Krzysztof WojdyłoJakub Barański będą opowiadać o:

  • polskim rynku i jego głównych sektorach, roli Polski w UE i ogólnym klimacie inwestycyjnym,
  • mechanizmach pomocy państwa dostępnych dla nowych inwestorów, w szczególności z sektorów kreatywnych i innowacyjnych (IP Box, ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową),
  • ochronie praw własności intelektualnej (w tym ochrony tajemnicy handlowej) w Polsce,
  • ochronie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i mechanizmach rozwiązywania sporów, zarówno w ramach obowiązującej obecnie dwustronnej umowy inwestycyjnej Singapur-Polska, jak i nowej umowy o ochronie inwestycji między Singapurem a UE.

Rahul Donde z kancelarii Lévy Kaufmann-Kohler gościnnie wygłosi prelekcję podczas ostatniej części prezentacji.

Więcej >>>