Seminarium: Ochrona informacji poufnych przedsiębiorców – aktualne wyzwania, 25 kwietnia 2018 r.

18.04.2018

W warszawskim biurze kancelarii odbędzie się seminarium poświęcone ochronie informacji poufnych przedsiębiorców, a także konsekwencjom zmian w prawie związanych z implementacją dyrektywy 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa).

Prelegenci: Agnieszka Lisiecka, dr Monika A. Górska, Sabina Famirska, Łukasz Lasekdr Marta Derlacz-Wawrowska zwrócą uwagę na praktyczne kwestie związane z ochroną informacji poufnych w relacjach z pracownikami i w relacjach handlowych, dochodzeniem ochrony informacji poufnych i sygnalizowaniem nieprawidłowości w organizacji.

Będzie mowa m.in. o tym, jak chronić pomysły biznesowe, jak się zabezpieczyć przed wykorzystaniem informacji poufnych przez pracowników i byłych pracowników, jak chronić tajemnice przedsiębiorstwa w negocjacjach i jak minimalizować ryzyko ujawnienia informacji poufnych w trakcie postępowań sądowych.

Szczegóły w załączonym zaproszeniu.